Fotoalbum 2
Här presenteras en del Elliegårdare som gjort något speciellt, eller varit särskilt framgångsrika


LPI LPII KORAD TJH SUCH 
ELLIEGÅRDENS BLACK FHELIX

(e.Such korad Foxdalens Charm u. LpI LpII Intuch Norduch Finuch Sv-00 Korad Vitterklippens Elektra)

Hd+ Ad-fri, TJH i Hemvärnet, Silver på TJH SM- bevakning 2000,
 
certpoäng i elitspår, tävlade lydnadsklass III
IN MEMOIAM


LPI KORAD TJH NORDUCH NUCH KBHV97 JEUW97 IHF-ch
ELLIEGÅRDENS BLACK GASTON
(e. Korad Vitterklippens Disco u. LpI LpII Intuch Norduch Finuch Sv-00 Korad Vitterklippens Elektra)

Tjänstehund i hemvärnet, uppflyttad till högre spår. HD+ AD- fri,
BIS och BIM på rasspecialer i 4 länder. Far till 2 kullar


NV-96´97, SV-96, LP1 NORDUCH INTUCH IHF-CH Nordv-98
ELLIEGÅRDENS BLOND FHALCO

(e.Such korad Foxdalens Charm u.LpI LpII Intuch Norduch Finuch Sv-00 korad Vitterklippens Elektra)

Godkänd högre klass spår,1:a pris lyd II, MUH, HD+ AD-fri, far till 1 kull
IN MEMORIAM


NUCH KORAD ELLIEGÅRDENS BLACK GAIA
(
e. Korad Vitterklippens Disco u. LpI LpII Intuch Norduch Finuch Sv-00 Korad Vitterklippens Elektra)

Exporterad till Norge, Best in Show på Norska rasspecialen- 99, 
BIM på norska rasspecialen 00 & 01, 3 IHF-cert
1:a pris lydnadsklass I, HD+AD- fri

 


NORDUCH INTUCH TJH KORADLPII KBHV-01 Nv-01
ELLIEGÅRDENS BLACK GRAY
(e. Korad Vitterklippens Disco u. LpI LpII Intuch Norduch Finuch Sv-00 Korad Vitterklippens Elektra)

Tjänstehund i Hemvärnet, uppflyttad till elitspår, MUH, HD+AD- fri BIS på rasspecial, 3 IHF-cert


LPI KORAD TJH INTUCH NORDUCH FINUCH
ELLIEGÅRDENS BLACK HARCO
(e. Korad Elixier´s Sardo u. LpI LpII Intuch Norduch Finuch Sv-00 Korad Vitterklippens Elektra)

Tjänstehund i flygvapnet, kvalificerad till TJH- SM 02, godkänd högre klass spår, tävlar lyd III
BIS och BIM på rasspecialer, IHF- cert

 


KORAD TJH LPI LPII INTUCH NORDUCH FINUCH
ELLIEGÅRDENS BLACK HAZEL