Hovawartvalpar

Parning planeras 2023

Elliegårdens Nessa (e. Hofwaline's Dark Ghandalf och Elliegårdens Lilja)
Hd- A/A, Ed- 0 MH, GK mentaltest 361p, CK på utställning